دفتر وكالت برنز و وكيل اوه برنز

وكيل اوه برنز متولد سال ١٩٥٥، در استكهلم است.

دفتر وكالت برنز با تخصص در زمينه حقوقي و امور قضايي، و وكيل اوه برنز با بيش از ١٠ سال

تجربه فقط در امور حقوقى و قضايى و امور مهاجرتى.

در ضمن وكىل اوه برنز عضو در سازمان وكلا بدون

مرز ميباشد.

اضافه بر داشتن تسلط كامل به زبان انكًليسى ، داراى تسلط كامل به زبان المانى نيز مى باشد.

دفتر وكالت برنز اماده جواب به سوالات شما در زمينه امور بناهندكًى، مهاجرتى، اقامتى، وامور حقوقى.

ادرس ارسال نامه : دفتر وكالت برنز AB

صندوق ١٧٠١٣،

١٠٤٦٢ استكهلم

ادرس دفتر: دفتر وكالت برنز

هرنش كًاتن ٩٢

Hornsgatan 92,

t-bana Zinkensdamm

تلفن تماس با دفتر.

08-6686300

تلفن همراه:

0708-668103 : اوه

منشى اوه سوزان:

0708-669236

ادرس ايميل:behrens@behrensadvokatbyra.se