Byråpresentation

Behrens Advokatbyrå AB grundades redan 1998 som Behrens Juridiska Byrå.

Byrån drivs sedan årsskiftet 2000/2001 i aktiebolagsform och omvandlades byrån till en advokatrörelse under början av år 2002 i samband med att Ove Behrens då invaldes som ledamot i Sveriges Advokatsamfund.

Behrens Advokatbyrå AB inriktar sig huvudsakligen på – och är specialiserade inom – rättsområdena asylrätt och övrig migrationsrätt och brottmål, både som försvarare (försvarsadvokat) och målsägandebiträde.

Inom rättsområdet asylrätt och övrig migrationsrätt ingår t ex uppehålls- och arbetstillstånd p g a skyddsbehov (asyl), uppehålls- och arbetstillstånd p g a anknytning (anhöriginvandring), uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare och frågor kring svenskt medborgarskap.

För att möjliggöra för Ove Behrens att än mer kunna koncentrera sig på byråns huvudsakliga verksamhetsområden knöts till byrån redan under år 2000 en ansvarig person för ekonomiska och administrativa frågor, och är sedan år 2006 Susanne Behrens anställd som advokatsekreterare på heltid.

Ove Behrens roll som advokat innebär naturligtvis att också klienter med andra ärenden än de ovan nämnda är varmt välkomna till byrån för rådfrågning och rådgivning

Susanne Behrens 
Advokatsekreterare