Brottmål

Om du är misstänkt för ett brott eller har utsatts för ett brott har du oftast rätt att få en advokat – en offentlig försvarare (en försvarsadvokat) eller ett målsägandebiträde – förordnad av tingsrätten.

Den offentlige försvararens och målsägandebiträdets uppgift är en enda, nämligen att ta tillvara din rätt och att hjälpa dig. Klienten är alltid i centrum för en försvarsadvokat och för ett målsägandebiträde.

En ansökan om att få en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde lämnas lämpligen till polisen redan vid en kallelse till ett polisförhör, vare sig det är fråga om att du är misstänkt för ett brott eller utsatt för ett brott.

Du har alltid rätt att önska vilken advokat du vill ha som din offentlige försvarare eller som ditt målsägandebiträde, men du har normalt rätt till en advokat som har sin verksamhet längre bort från dig än 150 km endast om brottsmisstankarna är särskilt allvarliga.

Därför är det viktigt för dig att veta att Behrens Advokatbyrå har verksamhet både i Stockholm, i Nyköping och i Norrköping.

Om du inte önskar en särskild advokat – en särskild offentlig försvarare eller ett särskilt målsägandebiträde – väljer tingsrätten en sådan åt dig i det fall du bedöms behöva en advokat som biträder och hjälper dig.

Det är mycket svårt att få tillåtelse att byta en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde i efterhand och är det därför mycket viktigt att du redan från början får en namngiven advokat som du vet är kunnig och erfaren, och som du känner förtroende för.

Alla kostnader för din advokat efter det att han/hon har förordnats som din offentlige försvarare eller ditt målsägandebiträde betalas av staten, men kostnader som uppstår dessförinnan måste du själv betala till advokaten.

Du är välkommen att boka ett möte hos Behrens Advokatbyrå om du är i behov av en advokat, en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde

Kontakta advokatbyrån för prisuppgift, inbokande av möte eller om du har andra frågor kring din asylansökan.

Offentlig – eller enskild – försvarare, försvarsadvokat

En försvarsadvokats enda uppgift är att ta tillvara din rätt och att hjälpa dig om du misstänks för ett brott. Du som klient och misstänkt är alltid i centrum för en försvarsadvokat.

Målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträdes enda uppgift är att ta tillvara din rätt och att hjälpa dig som har utsatts för ett brott. Du som klient och som brottsoffer är alltid i centrum för ett målsägandebiträde.