Asylrätt och övrig migrationsrätt

Asyl

Asyl betyder skydd och en fristad i Sverige från en förföljelse av något slag i hemlandet.

En ansökan om asyl lämnas lämpligen till någon av Migrationsverkets ansökningsenheter, alternativt redan till den svenska gränspolisen vid inresan i landet.

Det går inte att ansöka om asyl i Sverige från utlandet.

Som asylsökande har du ofta rätt till en kostnadsfri advokat, ett offentligt biträde. Du har alltid rätt att önska vilken advokat du vill ha som ditt offentliga biträde i ditt asylärende, men har du normalt inte rätt till en advokat som har sin verksamhet längre bort från dig än 150 km.

Därför är det viktigt för dig att veta att Behrens Advokatbyrå har verksamhet både i Stockholm, i Nyköping och i Norrköping.

Om du inte önskar en särskild advokat väljer Migrationsverket en sådan åt dig i det fall du bedöms behöva en advokat som biträder och hjälper dig.

Det är mycket svårt att få tillåtelse att byta advokat/offentligt biträde i efterhand och är det därför mycket viktigt att du redan från början får en namngiven advokat som du vet är kunnig och erfaren inom asylrätten, och som du känner förtroende för.

Alla kostnader för din advokat efter det att han/hon har förordnats som ditt offentliga biträde betalas av Migrationsverket, men kostnader som uppstår dessförinnan måste du själv betala till advokaten.

Du är välkommen att boka ett möte hos Behrens Advokatbyrå inför en asylansökan.

Kontakta advokatbyrån för prisuppgift, inbokande av möte eller om du har andra frågor kring din asylansökan.

Övrig migrationsrätt

Uppehålls- och arbetstillstånd p g a anknytning (anhöriginvandring)

Om du har en anhörig som är bosatt i Sverige kan du under vissa omständigheter beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd.

Migrationsverket betalar normalt inte något för en advokats biträde och hjälp i frågor kring uppehålls- och arbetstillstånd p g a anknytning; detta måste du betala själv.

Du är välkommen att boka ett möte hos Behrens Advokatbyrå inför en ansökan uppehålls- och arbetstillstånd p g a anknytning.

Kontakta advokatbyrån för prisuppgift, inbokande av möte eller om du har andra frågor.

Uppehållstillstånd som arbetstagare

Du kan beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som arbetstagare.

Om du är asylsökande i Sverige har du efter avslutat asylärende rätt att ansöka om ett sådant tillstånd när du fortfarande befinner dig i Sverige. En sådan ansökan måste inges till Migrationsverket inom 14 dagar räknat från den dag då asylärendet avslutades.

Om du inte är eller har varit asylsökande i Sverige måste du ansöka om ett uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare från – normalt – hemlandet.

En förutsättning att beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare är bl a att du har kontakt med en arbetsgivare här i landet som erbjuder dig en anställning, ett s k anställningserbjudande

Du är välkommen att boka ett möte hos Behrens Advokatbyrå inför en ansökan uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare.

Kontakta advokatbyrån för prisuppgift, inbokande av möte eller om du har andra frågor.

Svenskt medborgarskap

Om du har varit bosatt i Sverige tillräckligt länge kan du ansöka om att beviljas ett svenskt medborgarskap.

Förutsättningarna för att beviljas ett svenskt medborgarskap kan vara olika.

Du är välkommen att boka ett möte hos Behrens Advokatbyrå inför en ansökan uppehålls- och arbetstillstånd som arbetstagare.

Kontakta advokatbyrån för prisuppgift, inbokande av möte eller om du har andra frågor.