Artiklar

Av Ove Behrens

“Låt er inte luras när ni skriver IT-avtal”
Bofast Juni 1999
» PDF

“Värna om fri konkurrens”
Bofast Maj 2000
» PDF

“Nya avtal för kabel-TV”
Fastighetstidningen nr. 10 1999
» PDF

“Avtalsskolan del. 1”
Bredbandsutveckling nr. 1 2002
» PDF

“Avtalsskolan del. 2”
Bredbandsutveckling nr. 2 2002
» PDF

“Stadsnät ur ett vidare perspektiv”
Bredbandsutveckling nr 3/4 -02
» PDF

“Socialdemokratiskt beslut ogiltigt”
Aftonbladet den 16/11 -02
» PDF

“Lär av historiska misstag”
Bredbandsutvecklings årsbok, “Stadsnät & bredband, 2003”
» PDF

“Ta tillbaka initiativet….”
Fastighetstidningen nr 1, 2003.
» PDF