Nyköpings tingsrätt, sal 5

Specialiserad inom brottmål samt
asylrätt och övrig migrationsrätt

Behrens Advokatbyrå AB finns på följande orter

Stockholm

Postadress
Box 17013, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Hornsgatan 92, 118 21 Stockholm

Telefon:
08-668 63 00 (kontor)
0708-668 103 (Ove Behrens)
0708-669 236 (sekreterare Susanne Behrens)

E-post:
behrens@behrensadvokatbyra.se

Nyköping

Postadress
Box 4016, 611 04 Nyköping

Besöksadress 
Östra Längdgatan 5 (vid hamnen)

Telefon
0155-200 998 (kontor)
0708-668 103 (Ove Behrens)

E-post:
behrens@behrensadvokatbyra.se

Norrköping

Postadress
Box 4016, 611 04 Nyköping

Besöksadress
Tullhusgatan 15, 602 28 Norrköping

Telefon:
0155-200 998 (kontor)
0708-668 103 (Ove Behrens)

E-post:
behrens@behrensadvokatbyra.se